Kostelec nad Labem

Kategorie:
Památky
Obec:
Kostelec nad Labem

Kostelec nad Labem leží na levém břehu řeky Labe, obývaném už v dávném věku. Historické vykopávky (nálezy při stavbě cukrovaru a na polích u silnice směrem na Brandýs nad Labem) svědčí o osídlení již v době kamenné a bronzové.  K názvu Kostelec bylo později přidáno na Labi, potom Labský a nakonec Kostelec nad Labem.Kostelec byl pravděpodobně založen Přemyslem Otakarem II. v druhé polovině l3. století.

Malé městečko patřící později královně Elišce Přemyslovně, manželce Jana Lucemburského, se stalo věnným městem českých královen. Kostelec byl
výborně opevněný a navíc obehnaný vodními toky.   

V roce 1424 se ve městě uzavřel Jan Žižka před spojeným vojskem Pražanů a šlechty. Vojáci postupující od Záryb, Polerad, Mratína a Jiřic chtěli Žižku obklíčit. Tehdy se Oldřich z Rožmberka a jiní čeští páni vsadili v Budíně  s císařem o koně, že je vítězství nemine. Když se o nebezpečí hrozícím Žižkovi dozvěděli Viktorin a Hynek z Poděbrad, přišli mu na pomoc. Rozpoutala se bitva, ve které Pražané a jejich spojenci ztratili 3 000 bojovníků. 
Roku 1486 byl Kostelec povýšený králem Vladislavem II. na město.

Kolem roku 1505 byla v Kostelci založena židovská obec, která zanikla v roce 1940. V letech 1868-73 byl v Kostelci vybudován nejvýznamnější závod
cukrovar. V roce 1911 bylo do města zavedeno elektrické osvětlení a postaven pomník Mistra Jana Husa. 

Mezi nejvýznamnější památky lze řadit gotické kostely sv. Martina se hřbitovem a sv.Víta na náměstí, radnici a židovský hřbitov.  Město se pravidelně zapojuje do setkání Kostelců, kterých je na území České republiky několik.

 

Polabská cyklostezka

Fotografie z cyklostezky budou průběžně aktualizovány.

 

Rychlý kontakt:
Richard Šmocer
Miroslava Bílková
731 660 933 infocentrum@brandysko.cz

Informační centrum Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Otevírací doba:
Květen – Září: Po - Ne 9:00 - 17:00 (včetně státních svátků a dnů pracovního volna)
Ostatní měsíce: Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00

Erb

Mapa stránek  |  RSS