Památné stromy ve městě

Kategorie:
Sport a volný čas
Obec:
Brandýs nad Labem

Památné a významné stromy v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí zákon na ochranu přírody a krajiny uznává za památné stromy. Pokud roste mimořádně významný strom ve zvláště chráněném území, za památný se již samostatně nevyhlašuje - v mapě jsou proto vyznačeny odlišně, jako stromy významné rostoucí v přírodní památce.


Na území města rostou i další úctyhodné exempláře stromů, které jsou přírodovědně i esteticky velmi cenné a které jsou v mapě rovněž vyznačené - jako stromy významné. Nejtypičtějším stromem našeho dvojměstí je bezesporu dub letní, obecně pak duby vůbec. Z ostatních druhů tu rostou krásné javory babyky, všechny druhy domácích topolů a nalezneme zde i řadu dnes již vzácných jilmů. habrolistých. Nechybí ani tradiční strom, označovaný také jako strom „národní“ - lípa srdčitá.


Mezi významnými a památnými stromy jsou exempláře staré více než sto let, nejstarší z nich tu rostou již tři staletí. Věk památných stromů je stanoven kvalifikovaným odhadem a od skutečného věku se může lišit zpravidla jen v řádu roků, nejvýše jedné až dvou desítek let.

 

 

Památné stromy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav- ozn. PS 1.-10.

 

1. Quercus robur L. – dub letní (židovský hřbitov k.ú. Brandýs nad Labem)


- věk: 230 roků
- výška stromu celková: 19 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 417 cm (346, 353-dvoják)
- průmět (šířka) koruny v maximu: 19 m

 

2. Quercus robur L. – dub letní (židovský hřbitov k.ú. Brandýs nad Labem)


- věk: 265 roků
- výška stromu celková: 21 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 395 cm (389, 390-dvoják)
- průmět (šířka) koruny v maximu: 20 m

 

3. Quercus robur L. – dub letní (křesťanský hřbitov k.ú. Brandýs nad Labem)


- věk: 195 roků
- výška stromu celková: 17 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 337 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 21 m

 

 

4. Quercus robur L. – dub letní (křesťanský hřbitov k.ú. Brandýs nad Labem)


- věk: 190 roků
- výška stromu celková: 19 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 321 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 23 m

 

5. Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý (křesťanský hřbitov k.ú. Brandýs nad Labem)


- věk: 160 roků
- výška stromu celková: 28 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 323 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 25 m

 

6. Quercus robur f. „Fastigiata“ – dub letní sloupovitý (pyramidální) ( zahrada, k.ú. Stará Boleslav)


- věk: 245 roků
- výška stromu celková: 24 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 332 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 12 m

 

7. Tilia cordata Mill. – lípa srdčitá ( Kapitula Sv.Kosmy a Damiana k.ú. Stará Boleslav)


- věk: 265 roků
- výška stromu celková: 26 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 356 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 16,00 m

 

8. Platanus occidentalis L. – platan západní ( lesopark Houštka k.ú. Stará Boleslav)


- věk: 225 roků
- výška stromu celková: 27 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 543 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 35 m

 


9. Quercus robur L. – dub letní ( k.ú.Skorkov, SV hranice k.ú.Stará Boleslav)


- věk: 315 roků
- výška stromu celková: 19 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 473 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 20 m

 

10. Quercus robur L. – dub letní ( k.ú.Skorkov, SV hranice k.ú.Stará Boleslav)


- věk: 315 roků
- výška stromu celková: 18,5 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 439 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 16 m

 

 

Významné stromy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ozn. VYZ 1.- 14.

 

1. Quercus robur L. – dub letní ( areál bývalé továrny, k.ú.Brandýs nad Labem), Melicharův dub


- věk: 150 roků
- výška stromu celková: 27 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 370 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 24 m

 

2. Quercus robur L. – dub letní (k.ú.Brandýs nad Labem ), dub v mateřské škole Pražská


- věk: 125 roků
- výška stromu celková: 22 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 317 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 18 m

 

3. Quercus robur L. – dub letní (ul.Pražská, k.ú.Brandýs nad Labem ), dub Na Vinohradech


- věk: 110 roků
- výška stromu celková: 15 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 307 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 18 m

 

4. Fraxinus excelsior L. – jasan ztepilý (k.ú.Brandýs nad Labem), jasan u vlakového nádraží


- věk: 185 roků
- výška stromu celková: 24 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 378 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 24 m

 

5. Quercus robur L. – dub letní ( břeh Labe k.ú.Brandýs nad Labem), Královický dub


- věk: 210 roků
- výška stromu celková: 21 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 372 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 19 m

 

6. Tilia cordata Mill.– lípa srdčitá ( břeh Labe k.ú.Brandýs nad Labem), Královická lípa


- věk: 230 roků
- výška stromu celková: 20 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 336 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 18 m

 

7. Tilia cordata Mill. – lípa srdčitá ( za muzeem k.ú.Brandýs nad Labem), za muzeem


- věk: 170 roků
- výška stromu celková: 21 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 291 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 19 m

 

8. duby letní na Ostrůvku ( k.ú.Brandýs nad Labem)

 

Quercus robur L. – dub letní, dub u můstku
- věk: 150 roků
- výška stromu celková: 24 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 305 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 19 m

Quercus robur L. – dub letní , dub na Ostrůvku
- věk: 150 roků
- výška stromu celková: 29 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 285 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 19 m

Quercus robur L. – dub letní, dub na bývalé střelnici
- věk: 200 roků
- výška stromu celková: 31 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 346 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 24 m

Quercus robur L. – dub letní, duby u plavebního kanálu
- věk: 130 roků
- výška stromu celková: 34 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 240 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 19 m

Quercus robur L. – dub/y letní, dub F.X. Procházky
- věk: 170 roků
- výška stromu celková: 35 m a 32 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 290 a 315 cm (srostlé dva stromy )
- průmět (šířka) koruny v maximu: 27 m

 

9. Quercus robur L. – dub letní ( zámecký areál k.ú.Brandýs nad Labem) , dub u Rudolfinky


- věk: 115 roků
- výška stromu celková: 20 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 272 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 18 m

 

10. Quercus robur L. – dub letní, ( bývalý mlýn, k.ú.Stará Boleslav ), dub Šorelův


- věk: 300 roků
- výška stromu celková: 21 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 480 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 27,9 m

 

11. Tilia cordata Mill.– lípy srdčité (Třebízského ul k.ú.Stará Boleslav), tři lípy U křížku.


- věk: do 100 roků
- výška stromů celková: 18 m – 20,5 m – 21 m
- obvod kmenů ve výšce 130 cm: 271 cm – 205 cm – 278 cm
- průmět (šířka) korun v maximu: 21 m – 11 m – 11,5 m

 

12. Tilia cordata Mill. – lípy srdčité ( k.ú.Stará Boleslav), dvě svícnovité lípy u boleslavského nádraží ( pravděpodobně srostlé ze tří sazenic)


- věk: 135 roků
- výška stromů celková: 18 a 20 m
- obvod kmenů ve výšce 130 cm: 295 a 293 cm
- průmět (šířka) korun v maximu: 10 a 14 m

 

13. Ulmus laevis Pall. - jilm vaz (k.ú.Stará Boleslav), jilm u červeného domku boleslavského nádraží


- věk:135 roků
- výška stromu celková: 21 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 285 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 16 m

 


14. Quercus robur L. – dub letní, ( golfové hřiště k.ú.Borek nad Labem, JZ hranice k.ú.Stará Boleslav ), dub TAPAS


- věk: 320 roků
- výška stromu celková: 21 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 535 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 24 m

 


Významné stromy – součást přírodní památky Hluchov PP 1.- 4.

 

1. Quercus robur L. – dub letní, (k.ú.Stará Boleslav) dub u plavební komory


- věk: 310 roků
- výška stromu celková: 34 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 511 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 19 m

 


2. Quercus robur L. – dub letní, (k.ú.Stará Boleslav) dub naproti kapli Sv.Rocha


- věk: 180 roků
- výška stromu celková: 27 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 323 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 16 m

 

3. Quercus robur L. – dub letní, (k.ú.Stará Boleslav) dub uprostřed porostu


- věk: 300 roků
- výška stromu celková: 33 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 498 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 21 m

 

4. Quercus robur L. – dub letní, (k.ú.Stará Boleslav) dub u tůně


- věk: 310 roků
- výška stromu celková: 29 m
- obvod kmene ve výšce 130 cm: 447 cm
- průmět (šířka) koruny v maximu: 14 m

 

 

 

 

 

Památné a významné stromy

 

Rychlý kontakt:
Richard Šmocer
Miroslava Bílková
731 660 933 infocentrum@brandysko.cz

Informační centrum Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Otevírací doba:
Květen – Září: Po - Ne 9:00 - 17:00 (včetně státních svátků a dnů pracovního volna)
Ostatní měsíce: Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00

Erb

Mapa stránek  |  RSS