Basilika sv.Václava a Kostel sv. Klimenta

Kategorie:
Památky
Obec:
Brandýs nad Labem

Audio průvodce

/
  • play
  • pause
  • stop
  • min volume
  • max volume

Trojlodní baziliku sv. Václava dal nad starobylým kostelem sv. Kosmy a Damiána vyzdvihnout kníže Břetislav. Byla vysvěcena roku 1046 a ve svých zdech chránila místo, kde stával dřevěný kostelík Boleslavova hradu, místo umučení a prvního hrobu knížete Václava. Raně středověké přemyslovské údělné hradiště na těchto místech vzniklo právě na přelomu 9. a 10. století a původní kostelík sv. Kosmy a Damiána, kde 28. září roku 935 (v dřívější tradici 929) došlo k bratrovraždě, lze situovat do prostor románské krypty v kostele sv. Václava nejen podle tradice, ale i podle nejnovějších archeologických výzkumů. Na místě události, v tzv. Vrábské kapli, je výjev umučení knížete zobrazen v pískovcovém sousoší z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Rozvoj svatováclavské tradice byl roku 1052 za vlády knížete Břetislava posílen ustanovením staroboleslavské Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána.
Knížecí kostel, zasvěcený jednomu z prvních papežů, mučedníku sv. Klimentu, byl na akropoli boleslavského hradiště postaven v 11. století a z poloviny století 12. se datuje jeho románská fresková výzdoba, která je nejstarší v Čechách – proto byl tribunový kostelík sv. Klimenta spolu s kostely Sv. Václava a Panny Marie zařazen mezi národní kulturní památky ve Staré Boleslavi.

 

Kostel i bazilika jsou v péči Římskokatolické farnosti Stará Boleslav. Více o farnosti zde.

Bezilika sv. Václava, kostel sv. Kosmy a Damiána i Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie jsou přístupné i p veřejnost s průvodcovskou službou.

Rychlý kontakt:
Richard Šmocer
Miroslava Bílková
731 660 933 infocentrum@brandysko.cz

Informační centrum Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Otevírací doba:
Květen – Září: Po - Ne 9:00 - 17:00 (včetně státních svátků a dnů pracovního volna)
Ostatní měsíce: Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00

Erb

Mapa stránek  |  RSS