Nové logo našeho města

Kategorie:
Archiv
Datum:
06.09.2016

Zapojte se do ankety...

Vážení občané města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi,

součástí radou města schváleného dokumentu „Koncepce komise pro vnější vztahy, komunikaci a propagaci města“ je tvorba jednotné vizualizace města včetně vyhotovení nového loga města. Obracíme se na Vás s anketou, která by měla napomoci v tvorbě tohoto nového symbolu. Výsledky ankety se mohou stát částečným vodítkem pro návrhy loga.

Logo významně ovlivňuje vnímání města a přispívá k vytváření pocitu sounáležitosti jeho obyvatel a návštěvníků. Posláním loga je rychle, jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat město, posílit orientaci a informovanost obyvatel města i jeho návštěvníků. Jednotný vizuální styl, jehož bude logo základní součástí, je způsob prezentace města uvnitř i navenek, se zdůrazněním hodnot, které město prosazuje.

Síla loga není jen a pouze v jeho grafické podobě, ale i v jeho důsledném jednotném užívání. S logem se může pojit i slogan, jehož zpracování by mělo být v souladu s logem, a který by měl dotvořit celkovou image.

Určitě se ptáte – na co logo, když máme znak města? Logo města určitě znak nenahrazuje, znak budeme užívat i nadále, vždyť jde o historicky první – moderně řečeno – vizuální identifikaci města. Součástí logomanuálu bude i způsob užívání znaku města, např. na oficiálních listinách či dopisech, smlouvách, ale i na tiskovinách souvisejících s významnými akcemi, na kulatých razítkách, v záhlavích právních předpisů města.
Říká se, že nejdůležitějším smyslem pro člověka je zrak, kterým vnímáme asi 80 % všech informací. I proto je důležitá jednotná vizualizace města, v níž se znak města i jeho logo navzájem doplňují, a podporují tak identitu města i pocit sounáležitosti s městem.


Anketa


Anketu naleznete v zářijovém vydání Městských listů.


Vyplněnou anketu v tištěné podobě můžete odevzdat do pátku 16. září 2016 na těchto místech:

1) Informační centru v budově Městského úřadu (Masarykovo náměstí v Brandýse nad Labem),
2) CzechPoint (Odbor vnitřní správy – Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi), 3) Městské komunitní centrum – Kočár, Kočárovna, 4) Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 5) Knihovna Eduarda Petišky, Na Dolíku 50, Stará Boleslav, 6) knihkupectví Sylvie, Komenského náměstí 57.

Anketu můžete vyplnit on-line na www.mojeanketa.cz/pruzkum/251215805/ od 1. září do 16. září 2016.

Věříme, že i s Vaší pomocí budu cesta k logu a následně i samotné logo skutečně vydařené a reprezentativní.

Velmi Vám děkujeme za spolupráci.
PhDr. Zdeňka Tichá
Vedoucí oddělení vnějších vztahů a informací

Rychlý kontakt:
Richard Šmocer
Miroslava Bílková
731 660 933 infocentrum@brandysko.cz

Informační centrum Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Otevírací doba:
Květen – Září: Po - Ne 9:00 - 17:00 (včetně státních svátků a dnů pracovního volna)
Ostatní měsíce: Po - Pá 9:00 - 17:00, So 9:00 - 13:00

Erb

Mapa stránek  |  RSS